Testimonial

    GALLERY

International Referee
No Name Registration No
1 Mr. Vilas D. Mahske HBIO20N030H14M06
2 Mr. Ashok S. Shinde HBIO20N085H14M06
3 Mr.Santosh S. nagare HBIO20N075H14M06
4 Miss.Pragati B. Auti HBIO20N076H14M06
5 Miss.Sushma K. Dhumal HBIO20N078H14M06
6 Mr.Prasad P. Bagate HBIO20N079H14M06
7 Miss.Sangram Y. Borge HBIO20N080H14M06
8 Miss.Sagar R. Kokate HBIO20N081H14M06
9 Miss.Vikas Pawar HBIO20N082H14M06
10 Mr.Vishal Botre HBIO20N083H14M06
11 Mr. Pravin T. Kathane HBIO20N061H14M06
12 Mr. Ashish A. Dhabale HBIO20N060H14M06
13 Mr. Jishanali I.Jahangirdar HBIO20N003H14M06
14 Mr. Ahamadali I.Jahangirdar HBIO20N004H14M06
15 Mr. Swapnita S.Shinde HBIO20N006H14M06
16 Mr. Harshwardhan S. Gaikwad HBIO20N007H14M06
17 Mr. Suraj D.Bhore HBIO20N008H14M06
18 Miss. Karuna S.Ingale HBIO20N009H14M06
19 Mr. Aryan D.Khot HBIO20N010H14M06
20 Mr. Shrinath D.Chodhary HBIO20N011H14M06
21 Mr. Sidharth P.Dhile HBIO20N012H14M06
22 Miss. Kiran D.Bhore HBIO20N013H14M06
23 Mr. Abhishek K.Tilekar HBIO20N014H14M06
24 Miss. Komal R.Shinde HBIO20N015H14M06
25 Mr. Satyawan G.Kolhe HBIO20N005H14M06
26 Mr. Mayur N.Thembe HBIO20N016H14M06
27 Mr. Shardul D.patil HBIO20N017H14M06
28 Miss. Supriya S.Ingale HBIO20N018H14M06
29 Miss. Harshada N.Thembe HBIO20N019H14M06
30 Mr. Akansha D.Khot HBIO20N020H14M06
31 Mr. Gaurav D. Bagade HBIO20N021H14M06
32 Mr. Kamlesh R.Mete HBIO20N022H14M06
33 Mr. Tejas R.Tayade HBIO20N023H14M06
34 Mr. Shubham M.Raghuwanshi HBIO20N024H14M06
35 Mr. Umesh B.Mowale HBIO20N025H14M06
36 Mr. Deepak S.Khandare HBIO20N026H14M06
37 Mr. Ajinkya S.Ratnaparkhi HBIO20N027H14M06
38 Mr. Prasad D.Mudgire HBIO20N028H14M06
39 Mr. Akash S.Vhargule HBIO20N029H14M06
40 Mr. Nilesh V.Nirgude HBIO20N031H14M06
41 Mr. Satish B.Kamble HBIO20N032H14M06
42 Mr. Dwarkoji S.Waghmare HBIO20N033H14M06
43 Mr. Siddarth S.jamdhare HBIO20N034H14M06
44 Miss Asmita D. Wahile HBIO20N035H14M06
45 Mr. Rahul S. Nagpure HBIO20N036H14M06
46 Mr. Atul S. Manapure HBIO20N037H14M06
47 Miss Mamta A.Landge HBIO20N038H14M06
48 Mr. Naresh M. Raut HBIO20N039H14M06
49 Mr. Dewanand N.Ghansawant HBIO20N040H14M06
50 Mr. Sachin H. Nikule HBIO20N041H14M06
51 Mr. Jitendra Thorat HBIO20N042H14M06
52 Mr. Arun B. Sarkate HBIO20N043H14M06
53 Mr. Wasimkhan Gazamfarkhan HBIO20N044H14M06
54 Mr. Sahil S. Gokhale HBIO20N045H14M06
55 Mr. Sagar B. Aghame HBIO20N046H14M06
56 Mr. Mayashanti T.Chakma HBIO20N047H14M06
57 Mr. Gautam V. Khillare HBIO20N048H14M06
58 Mr. Yash A. Gaikwad HBIO20N049H14M06
59 Mr. Vishal D. Gayke HBIO20N050H14M06
60 Miss Rani P. Shelke HBIO20N051H14M06
61 Miss. Seema P. Bhalerao HBIO20N052H14M06
62 Mrs. Mukta V. Shinde HBIO20N053H14M06
63 Mr. Amol P. Thombare HBIO20N054H14M06
64 Mr. Santosh G. Avhale HBIO20N055H14M06
65 Mr. Shrikant G. Panchbudhe HBIO20N056H14M06
66 Mr. Naresh B. Titmare HBIO20N057H14M06
67 Mr. Dipak S. Sarate HBIO20N058H14M06
68 Mr. Vijendra L. Mahakalkar HBIO20N059H14M06
69 Mr. Yeshwadip O.Sharanjat HBIO20N062H14M06
70 Miss Dipti Y. Dhabale HBIO20N063H14M06
71 Mr. Mangesh G. Bisane HBIO20N064H14M06
72 Mr. Omkar A. Kumbhar HBIO20N065H14M06
73 Mr. Aditya R. bhujbal HBIO20N066H14M06
74 Mr. Abhijeet A. Bait HBIO20N067H14M06
75 Mr. Ajay A. Sutar HBIO20N069H14M06
76 Mr. Santosh H. Mohite HBIO20N070H14M06
77 Mr. Devidas Mane HBIO20N071H14M06
78 Mr. Anil E.Nikalje HBIO20N072H14M06
79 Mr. Nilesh S. Chaudhary HBIO20N074H14M06
80 Miss.Akshada P. Choudhary HBIO20N077H14M06
81 Mr. Tejas R. Mohite HBIO20N084H14M06
82 Mr.Anil Ramchandra Koli HBIO20N086H14M06
83 Mr.Akshay Laxman Yede HBIO20N087H14M06
84 Mr.Aniket Ashok Kadabane HBIO20N088H14M06
85 Mr.Ganesh Shriram Survase HBIO20N089H14M06
86 Mr.Jivan Bhanudas Kokane HBIO20N090H14M06
87 Mr.Mahesh Sanjay Barate HBIO20N091H14M06
88 Mr.Prashant Madhukar yede HBIO20N092H14M06
89 Mr.Rushikesh Dattatray Khaladkar HBIO20N093H14M06
90 Miss.Sayali Ashok Jagtap HBIO20N094H14M06
91 Mr.Suraj Balasaheb Kamble HBIO20N095H14M06
92 Mr.Rushikesh yuvraj Gaikwad HBIO20N096H14M06
93 Mr.Vikas Rohidas Ghadge HBIO20N097H14M06
94 Mr.Mahesh Ramesh Garade HBIO20N098H14M06
95 Mr.Gajanan R.Kurewad HBIO20N099H14M06
96 Mr.Aakash B.Pundage HBIO20N100H14M06
97 Mr.Prakash K.Aadane HBIO20N101H14M06
98 Mr.Narayan G.Kadam HBIO20N103H14M06
99 Mr.Koshorsing B.Tomar HBIO20N104H14M06
100 Mr.Ritesh S.Kulkarni HBIO20N105H14M06
101 Mr.Rushi Ganjewar HBIO20N106H14M06
102 Mr. Dyandeo T. Kudale HBIO20N068H14M06
103 Mr. Shrikrushna A. Devkar HBIO20N073H14M06